• Generální

  Dodavatel Stavby

  od návrhu, projektování, získání všech povolení, řízení stavby
  až po finální kolaudaci
  O nás
 • Stavíme

  Vaše Domovy

  pečlivá příprava, kvalifikace a dohled nad stavbou jsou základním
  předpokladem pro dlouhou životnost stavby
 

 
O NÁS

GENESTA Praha s.r.o.

Kompletní realizace staveb
Realizujeme generální dodávky pozemních staveb, rekonstrukcí a oprav budov. Garantujeme realizaci zakázky v kvalitě, v dohodnutých termínech a cenách. Dodržujeme technologické postupy a předpisy. V rámci pozemního stavitelství umíme postavit téměř cokoliv. Stavíme bydlení, občanskou vybavenost a průmyslové objekty včetně připojení na inženýrské sítě.
Naše činnosti
NAŠE

ČINNOSTI

Návrh designu staveb s ohledem na parametry pozemků a širší vztahy se sousedními pozemky a stavbami. Neméně důležitý je budoucí účel staveb a respektování potřeb jejich uživatelů až po samotné návrhy dispozic a interiérů.

Architektura

Dodáváme kompletní projektovou dokumentaci staveb v rámci všech potřebných profesí včetně jejich koordinace a zajištění dodržení zákonných norem. Samozřejmostí je projektová dokumentace v digitální podobě či případně vizualizace budoucí stavby.

Projektování

Realizujeme výstavbu a koordinujeme všechny potřebné profese podle předem daného harmonogramu. V rámci výstavby dbáme též na bezpečnost práce všech pohybujících se osob na stavbě a jejich odbornou kvalifikaci.

Realizace stavby

Zajišťujeme vyjádření a stanoviska orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby až po kolaudační řízení, vydání kolaudace a vkladů do KN.

Inženýring

Stavební dozor je nedílnou součástí realizace. Dbá na kvalitu provedených prací, dodržování technologických postupů a na soulad realizace s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení.

Stavební dozor

V rámci generální dodávky stavby se účastníme kolaudačních řízení a předávky stavby k užívání. Jedná se o úspěšné završení dodávky díla.

Kolaudace

NÁŠ TÝM

KONTAKTY

 
GENESTA Praha s.r.o.  |  Bartoškova 1368/4, 14000 Praha 4  |  IČ: 07428022, DIČ: CZ07428022

Jan Záhorka

stavbyvedoucí, jednatel společnosti

Jan Kouba

stavbyvedoucí, jednatel společnosti

ing. Martin Uher

projekce